Víkendovky

Fajn táborníci pořádají mimo jiné takzvané víkendovky. Nejde o nic jiného, než 2-3 denní víkendové akce pro děti, kde je zajištěna doprava, stravování a bohatý program. Kapacita akce je dána zejména kapacitou turistické chaty nebo základny, na které se víkendovka pořádá. Program je zpravidla určen ročním obdobím a zahrnuje jak seznamovací hry uvnitř tak i venku, míčové hry, procházky do okolí, noční hru a další kolektivní aktivity. Důraz je kladen na pestrost programu, tak aby zaujal jak mladší, tak i starší účastníky.

Seznam víkendovek najdete nahoře v menu.